Den

Amazonzka Valkyrian.

 

 Hej och varmt välkommen till oss på 
Amazonska valkyrian..


   Vi välkomnar dig varmt.


Vi är en förening av några människor vilka brinner av önskan att se en värld framför oss full av njutning, harmoni och balans.
För detta jobbar vi och för detta har vi bestämt att lägga samman våra händers kraft.
I det främsta verkar vi för att skapa ett fungerande socialt klimat även för Gudinnedyrkare, Häxor och shamaner och för att lösa upp verkningarna av den tidigare etniska styrningen vilken vårt samhälle, troligen med anledning av teknikens framväxt, genomgått.

Igenom den internationella komunikationen, vilken är en direkt följd av tekniken, har det framkommit lagar, tänkande och moral vilken gör upp med ett tidigare tänkesätt, och för att denna process av läkning skall gå så smidigt som bara möjligt är så verkar vi, och tar i våra samhällsproblem på ett djupt engagerat sätt utan att frukta sanning.

Detta gör oss antagligen till en mycket radikal förening på mer än ett sätt. Men kom i håg ...med ambitionen att vara Mycket kärleksfull och tålamodig.
Vi främjar ett seende vilket i sig inte håller skuld utan istället fokuserar sig på en klar förståelse av alla de skeenden av utveckling Gudinnan tar oss igenom.

Detta att se, hjälpa och tjäna är vårt syfte.

Föreningen startades i Finland år -00 som en samverks förening mellan oss som längtar efter nån slags Klan och andra seende krafter med målsättning att göra upp med den där då rådande förvirringen och att stärka den vidare framväxten av den demokratiska processen och de mänskliga rättigheterna till en full kulturell frihet för fredliga kulturer.

Vi tar starka ståndpunkter gentemot våld och gentemot allt kränkande av vår frihet och vi komfirmerar den innre sanningen av vilja till skönhet i mångfald.

Därav är vi.

Så känner du dig lite ensam och söker krafter att samverka med på din väg till frihet kan det hända att det är oss du har väntat på, ty vi är på marsch.
Vi hör till dem som inte sviker när det tynger så att det sviktar men vi hör också till dem som synd om ej tycker i onödan.

Vårt sätt att jobba är mycket skiftande men man kan säga att allt samlande av makt till en vision på något sätt har med ilusion att göra.

Titta gärna omkring här lite på vår site och på vårt forum och se vad du tycker..

Och om du är intresserad av att veta mer och kolla oss lite närmare eller vara medlem så ta kontakt med mej David, som är ordförande.

rakapuckar(snubbel:a)yahoo.se

Du kan skriva ett brev till: Ja just nu har jag David ingen fast adress ;o men det är en på kommande snart.

Eller Slå en signal till SWE: +46(0)73 560 20 93 el FI: +358(0)404 615 813.

just nu är vi i Finland o det här var uppdaterat 30.12.2010 .

Märk kuveret med en ledtråd om brevets natur om du vill va snäll.

Om inte., så hur som helst..

Så vill vi på valkyrian då till sist önska dej som ju just läst det här
mycket Styrka Värme och Kraft att älska världen som hon är
och all Frid och mycket Kärlek på din fortsatta väg
här i livet.

Hej då!

 

  
  

Murgotowiee'

       


 

 

 

 
 

Valkyrian
Lovefire?
Hotporn
Forumet
Stadgar Ideal Länkar