Jordmoder krigar föreningen

Den
Amazonzka Valkyrian.

 

Hej och välkommenDet här är den vilda Amzonska Valkyrians hemsida och jag hoppas att du inte kommer att bli så chockad av vår raka still att du flyr utan att kolla vad vi håller på med.

Den Amazonska Valkyrian är ännu inte en förening för de många utan snarare en förening bestående av några få radikala vildar vilka förenat sig att ta en krigares ståndpunkt i det krig som förts och ännu förs gentemot Europas och Världens Indianer, vilda fritänkare och de ocentraliserade shamanska kulturerna.

Finnarna och Samerna Europas sista indianer.

Valkyrians Huvudsakliga syfte just nu är att främja medvetenheten om de matriarkala kulturerna och klan och stam systemet och dess tabu-strukturer vilka har möjligheten att verka som en förlösande, ev. upplösande referens till de patriarkala familjesystemens (främst de judiska, kristna och muslimska) tabu-strukturer vilka alla i princip i strukturen är lika och vilka vi sen små-barns år, "inne ifrån" någon av de patriarkala kulturerna ordlöst lärt oss förstå är de enda som finns.


Denna expansion av förståelsen av begreppet "Tabu", ja egentligen själva den vetenskapliga konceptifieringen av begreppet "Tabu" i sig självt bör, som vi förstår det, stödja tillväxten av den mer lokalförankrade, ur kroppskontakten utgående, tidlösa och av "kulturens krav" o-begränsade, shamanska medvetenheten. Något vi ser som grunden för att effektivt med hjälp av "off-road trespassing" kunna ta oss ur den mentala bur den Gotiska-Getiska kulturen allt mer liknar nu när den närmar sig sin sista kritiska, döende fas,, Ragnarök eller Armageddon.

En expanderande slavägarkultur är kul att tillhöra om man råkar tillhör ägarna, och det ännu finns plats att expandera, marker med snälla, o-traumatiserade, tillitsfulla naturkulturer och indianer att erövra, om naturen orkar med kriget osv.

När man håller på att drunkna i den egna kulturens avföring är det inte så kul längre.

Inte ens om man tillhör ägarna.

De flesta av oss är ganska förförda till att tro att vi måste låtsas tro att detta endast kan lösas inom kulturen eller igenom att klättra uppåt för att kunna åtgärdas där ifrån eller om det inte går där ifrån, fly till någon oförstörd plats, vilket måste ses som ett skämt i vår tid av globalicering och mängder av galna nyrika.

Igenom stöld, våld, mutor, lögner och hot om att beslagta barnen till skydd för deras "rätt" till en möjlighet att tillhöra "den segrande Gotiska majoritets kulturen", har "forntidens" största ägare förmått våra föräldrar att tro på ondska, förneka Gudinnan jorden - universums natur och glömma och att skjuta konflikten framför sig.

Detta slöa förfarande varken kan eller behöver vi fortsätta med nu längre när inte ens de största ägarna har kul något mer utan istället håller på och knarka ner sig i ensamhet, rädsla och familje slitningar. Allt har fått formen av en tråkig själlös återupprepande ritual som går på av sig själv, driven av ett osynligt monster av forntida rädsla. Endast de mest förvirrade och blindast rädda och av allt sämre kvalité klättrar med vassa armbågar hårt på på samhällsstegen för små mutor och begränsad makt medan barnen gråter, fryser och tar självmord i en allt hopplösare och o-trovärdigare genomskinlig traumatiseringsprocess. De andra suckar och vrider sina händer i skam, ilska och vånda.

Som en modern verklighets förankrad feministförening önskar vi nu som lösning, istället för att peka finger åt alla som sitter fast i den gotiska identitetens olika fällor och perverterade uppfattningar (liksom delvis vi själva), samla människor som tror på att det som idag saknas, mer än vilja till förändring, är glömd, undanträngd kunskap. Människor som vill verka för att bredda förståelsen för bla. de antropologiska grundelementen vi har att ta förståelse ifrån för de framtida kulturbyggena, vårat ursprung i en matrilinjär/matriarkal värld och aktivt och självuppoffrande delta i vår världs själs framväxtprocess med magisk närvaro igenom att producera material för vår kommande, framtida, enhetliga identitet:

Moderns

 

Magins

och

Varandets


Varför gör vi det här som feminister?       100 goda skäl att gå med i Valkyrian.

Fire.does.it Ett av våra projekt!

 

 

 

 

 
 

Valkyrian
Lovefire?
Hotporn
Forumet
Stadgar Ideal Länkar