Varför Den

Amazonzka Valkyrian.

 

Ja..Varför skall man gå med i Valkyrian då?


      Aj aj aj.... det finns hundra skäl.

 1. Först därför att vi är bäst!
  Hittar vi någon som är bättre så slår vi oss ihop med henne/honom/den/det/dem.
  Det är vi som fixar biffen, och det med kärlek och kommunikation.

 2. För det andra är vi passionerade människor som är varma med varandra och ställer upp med att fixa också det som är svårt.

 3. För det tredje gör vi upp med problematiken kring förvirringen runt iteten på ett verklighets förankrat och verkligt ut tömmande sätt.

 4. Vi slåss för barnens rätt.

 5. Vi lär ut hälsa.

 6. Vi tillhanda håller en juridiskt hållbar förståelse av vårt ursprung i den matriarkala världen , Vilken är både logisk och trovärdig, och öppnar möjligheten till det oändliga.

 7. Vi arbetar alltid utan att döma någon för dess handlingar även om vi dömer handlingar som antingen tidsenliga med en funktion i tiden eller som listade på offlistan som ogodtagbara i den vidare samhälls moral utvecklingen.

 8. Vi jobbar på internationell solidaritet och för globalism förverkligad igenom ocentraliserad närdemokrati och medvetenhet.

 9. Vi har bollens intressantaste It-projekt.

 10. Vi respekterar och använder magi.

 11. Vi är busiga och lekfulla men arbetsamma.

 12. Vi arbetar för full kulturell frihet och för många, små, undanskuffade, gruppers verksamma rättigheter.

 13. Vi letar land åt jordmoder templen att upprätta sig på och för jordmoderdyrkarna att komma till att dyrka och vila sina trötta själar. Naturens kyrkor.

 14. Vi sprider tro och hopp.

 15. Vi lyssnar med viljan att förstå, men tycker inte synd om. Istället välkomnar vi till mötet med den verkliga världen där visionen, systerskapet och solidariteten behövs för att i längden orka låta bli att falla ned i självömkans dyiga pölar och geggit sugande hålor.

 16. Vi har tålamod med värdens Karma och den smärta det kommer med. Och vi inser att den är strukturellt oundgänglig och hör till. Liksom att det som skall göras, måste göras med energi utöver den som går åt för att handskas med detta, den naturliga situationen

 17. Vi tar starka ställningstaganden till förmån för solidaritet, miljö och pacifistisk utveckling.

 18. Vi tryggar värdens barn igenom att vi tror på och praktiserar gemensamt moderskap.

 19. Vi har ett juridiskt förhållnings sätt samtidigt som vi är mänskliga.

 20. Vi satsar på att göra supersnygga manifestationer.

 21. Vi är posetiva men tror på kunskap och känslomässig bas.

 22. Vi slår ett slag för polygami åt polygamisterna och för helig prostitution för dem som har det kallet.

 23. Vi älskar djur och deras tysta intelligens och arbetar för deras rättigheter.

 24. Vi är en demokratisk förening med oanade möjligheter vilken endast andens obegränsade fantasi sätter gränsen för.

 25. Vi tror inte på stjärnornas krig och Bush som en fungerande världsledare. Liksom inte heller på en framtid buren och styrd av en oändligt expanderande teknisk utveckling.

 26. Vi har snygga hemsidor och ett bra forum.

 27. Vi plockar blommor och ger bort till personer som vi tycker har gjort sig förtjänta så att de vet att de syns och så orkar kämpa vidare.

 28. Liksom att vi nämner att vi ser folks skönhet när vi ser den.

 29. Vi arbetar i första hand igenom att återanvända och igenom att bygga ifrån bra men klokt inköpta material istället för att konsumera färdigt, och därför är vi också en ekonomiskt vettig förening både när det gäller de globala och de förenade resurserna.

 30. Sen prutar vi hårt och duktigt i namn av föreningen och dess kall.

 31. Vi pysslar med healing och ger varandra massage och andra healing former.

 32. Vi hjälper andra föreningar igenom att utgöra ett glatt blomlikt inslag i deras manifestationer.

 33. Vi utvecklar och samlar kunskap om liturgi för jordmoder kulten.

 34. Vi hjälper andra kyrkor med deras uppgift att acklimatisera sig till den feministiska utvecklingen och att försona sig med sig med sin historia.

 35. Vi är för örtmedicinens verksamma befrielse.

 36. Vi är för och arbetar för alla äldres rätt att få åldras i en naturlig miljö och att få känna barnens händer på sitt skinn i vardagen.

 37. Vi hjälper människor att förnya sin identitet och att växa sina sociala rörelsemönster.

 38. Vi fostrar våra hundar oauktorativt och intelligent och försvarar dem gentemot onödiga och för dem oförståbara restriktioner så att de känner sig respekterade och kan respektera och gå lösa.
  (Vi fostrar våra djur istället för hundar eller om det blir en egen punkt, )Likadant gör vi med barnen.

 39. Vi för fram tanken att det är bättre att stänga in våra grödor som ändå står stilla än att stänga in djuren vilka är våra systrar och lekkamrater.

 40. Vi kan en djävla massa och tar oss tid att lära ut allt vad vi kan.

 41. Och vi ser hela tiden till att anta livets utmaningar och lär oss därför hela tiden mer.

 42. Vi spenderar inte en massa onödig energi utan strävar till att förbruka så lite som vi kan, och vi är bra på det.

 43. Vi kan om microvärlden och komposterar och lär ut.

 44. Vi är för rätten till döds hjälp och friheten att själva bestämma över våra liv så länge vi inte skadar någon annan. Och föresten så finns döden inte nödvändigtvis.

 45. Vi promoterar tanken på att vi bland annat är en tämligen ohårig apa.

 46. Vi tycker om att festa och att bygga vackra spontana riter i glädje till moderns och livets ära vart vi går.

 47. Vi är bra på att sparka i gång tveksamma självspillingar och säljer rep i 3, 5 och sju meters längder till behövande men tillhandahåller även en uppgift till var och en som inte tycker sig finna en någon annanstans.

 48. Vi hjälper folk med kunskap och råd om hur att komma igång med matringar för gemensamma inköp av ekologisk föda direkt från grossisterna för att främja folkhälsan och förmågan att leva så smärtfritt som möjligt är så att man orkar expandera medvetandet utan att smärtgränsen tar emot då man måste möta sig själv och de ansamlade spänningarna.

 49. Vi främjar kunskapen om bra och politiskt hållbar buisness och tillhandahåller kontakterna som vi söker fram efter vår väg.

 50. Vi tror på framtiden och nyttan av öppen källkod i mjukvaran och är engagerade i mjukvaru utvecklingens formation. (Vad är mjukvara?)

 51. Vi skolar i grundpolitiskt arbete och juridiskt tänkande och resonerande och tillhanda håller kunskap om de mänskliga rättigheterna.

 52. Vi anordnar intressanta föredrag.

 53. Vi eldar på offentliga platser och informerar om vår rätt till att elda på offentliga platser.

 54. Vi går på varandras, intressanta och på människor som begär det`s rättegångar och om vi har kamera och det behövs filmar vi eller spelar in ljud.

 55. Vi har och tillhandahåller kunskap om att bo på vägen och i bil och om på vägen boende och deras vilkor. Och många av oss bor ofta på vägen.

 56. Vi läser mycket och letar fram viktig litteratur och viktiga artiklar och gör dem tillgängliga.

 57. Vi älskar på offentliga platser och argumenterar utifrån folkrätten, på platsen, för att föra saken framåt.

 58. Vi älskar knarkare utan rädsla och ger dem värme och acceptans på samma grunder som alla andra.

 59. Vi käftar emot utan hänsyn till egna plågor om det är berättigat för sanningen och lärdomens skull.

 60. Vi uppmärksammar och strävar till att omhänderta och att organisera omhändertagandet av all den fina mat som slängs av butikerna och skolorna och restaurangerna.

 61. Vi hämtar styrka och närvaro in till städerna ifrån skogen och naturen att hela.

 62. Vi lär oss och lär ut djurens språk. det börjar med 3 rakt ut..Kraa...Kraa...Kraa.....

 63. Vi älskar ört te och samlar örter tillsammans både vår och höst.

 64. Vi tror mer på blommor, dans och nakenhet än på gatstenar och försöker slussa ut folk från tätorterna till landet så att de får distans och orkar ta mindre aggressiva attityder i sina strävanden.

 65. Vi bygger och lär ut byggandet av naturhus och odlandets grunder och främjar tanken att självhushålning i samverkan är kul och vår framtid.

 66. Vi skriver vackra brev med bläck och inser vikten av att föra in ett ellement av tidlöshet här och där.

 67. Vi uppmuntrar till perversa lekar för behövande och befriar från skuldkänslor igenom att berätta om våra egna erfarenheter så att vidare växt kan ske.

 68. vi motverkar all homofobi och verkar för macho kulturens upplösning

 69. Vi är medvetna om och sprider kunskap om alla fem köns identiteterna och motsätter oss skönhets operationer av alla de slag. 70. Vi promoterar igenom burk-ekonomi och låsfri tillit ett ansvarsfullt förhållande till egendom och pengar. Och vi ser den löpande kostnaden för detta som oundgängligt och väl investerade pengar även om det betyder att vi hitintills för det mesta har varit fattiga och jobbar med skrot som ingen velat stjäla.

 71. Vi köper ekologisk mat för att promotera vår hälsa och vår miljö och alternativ odlarnas plånböcker.

 72. Spelar musik och ordnar jaming på stan för att få igång folks tro på att livet är busigt och kul och att det går att göra något.

 73. Säger sanningen till barnen att "vuxna" inte finns och att detta fenomen är ett resultat av rädslan och att sanningen är deras och att de skall tro på sig själva och hålla ut därför att vi finns och arbetar hårt.

 74. Promoterar skoldemokrati och en allmän rösträtt, och också för djuren igenom barnens förvaltning.

 75. Håller reda på och håller samman jordmoder-dyrkare och folk med en identitet vilken innefattar medvetenhet om ande och magi.(verkande utifrån direkt vetande/ intuition)

 76. Samlar och sprider vegetariska recept från hela världen och hjälper folk med att stabilisera och anpassa energihanteringen under en övergång till vegetarisk föda. ( eller Vegansk)

 77. Stödjer Worldwide International Foundation For To Establish Paradise On Erth, i fondens strävanden att friköpa skog att upprätta paradiset på jorden.

 78. Sen verkar vi för att ändra vår planets namn till Venus eller den lokala kärleksgudinnans namn, och tänker att vi skulle kunna byta och ge bort Tellus till den där lilla heta planeten istället.

 79. Vi utövar och lär ut och skapar juridisk förståelse för kontrollerad dårskap och innre resande.

 80. Vi befordrar krigarens hållning så som vi lärt den ifrån våra lärare.

 81. Vi ämnar tillhanda hålla ett nostalgi register över uttjänta nu otidsenliga illusioner och deras historiska funktion för att befrämja kunskapen om hur man skapar tidsanpassade och väl tjänande illusioner. Samt tillhandahålla tidsenliga vackert sydda juridiskt hållbara illusioner och ilusionssjok.

 82. Vi lär ut självförsvar och främjar hållbar inställning till gränsdragning.

 83. Stödjer och upprätthåller en produktion av idealist producerad och porrberoende befriande Femiporr.

 84. Verkar politiskt på nya vägar och lär ut cross passing och dynamisk verklighets orientering.

 85. Erkänner också barnen som uella varelser och verkar för deras rätt till en samhällsordning där deras behov utifrån dem kan bejakas med utlevelse och respekterade relations bindningar.

 86. Tillhandahåller Feministiskt förankrad kunskap för skolorna.

 87. Ordnar grupp meditationer.

 88. Och lär ut meditations teknik och olika former av yogas.

 89. Förklarar inkarnationens faktiska funktionalism logiskt och förståbart.

 90. och så tillhanda håller vi kunskap om vedisk filosofi.

 91. Och vidare kanske du känner att du har en massa kraft som du skulle behöva få hjälp och stöd med att utnytja effektivt för dina vilda kärleksfulla måls skull och därför behöver oss till dina vilda varma kärleks systrar att lita till i blåsväder och solsken. Vilket också är en mycket bra anledning till att gå med i valkyrian.

 92. Och sen är det också så att vi behöver dig och ditt stöd och din solidaritet för att kunna verka och få våra mål, vilka förhoppningsvis också är dina, i hamn. Vilket är yttligare ett och kanske det sista av våra skäl varför du mycket allvarligt bör betänka att gå med i vår förening.


Ja det var 93 . kolla våra stadgar och fantisera de sista 7 själv och posta dem till oss. Om du är med, är ju föreningen din och du har ett gäng krigare att ty dig till, och då är ju föreningen också din häst.

Självklart gör vi inte allt detta allt på en gång samtidigt även om vi på sätt och viss gör det igenom att vi hela tiden gör något, och igenom att vi liksom andliga verkare/moderkrigare lever i allvar och har vårt koncept och vår kommunikations förmåga tillgänglig och redo för verkan alla och envar av årets alla sekunder.

Till vår förening vill vi välkomna alla dem som brinner passionerat för frihet och rättvisa och skönhet.
Vi själva lever och verkar med vår förening på ett intensivt och aningen brinnande vis och så vill vi ha det. Så om man som medlem tänker att man kanske skulle vilja vara med att stödja och verka tillsammans med oss i något projekt bör man ju vara medveten om att vi är som vi är och inte döljer vår passion.

Detta är i första hand en förening för människor med en krigar identitet på marsch, i detta fall krigare vilkas vapen är mental integritet, tro och kärleksfull kommunikation.
Men förståss ändå bara människor, med ångest, längtan och vilja, men som av någon anledning bestämt sig att de inte har allt för mycket att förlora utan mer att vinna på att ta en ordentligt hållen ställning.

Men jag hoppas att du inte låter det skrämma dig, vi är av kött och blod och släpar våra kroppar igenom livets vardag, varma och mjuka och sköna att ta på liksom alla andra.

Om du tycker att Valkyrian verkar vara just en sådan förening som du sökt och du känner att det du sett av oss lockar dig, så tveka inte att höra av dig till oss så att vi kan ses och hitta på något tillsammans. Det är bra, så att du får se om du tycker att vi är det du förväntat dig.
Vi verkar och väver våra illusioner främst i Sverige och Finland, men har tänkt att utöka verksamheten ner till Jugoslavien också så småning om, så vi kan vara var som helst.
Men det är inte något hinder. Vi är intresserade av varje människa som är intresserad av oss och arrangerar gärna något för att få träffas.

När det gäller sådana som vi växer vi inte på trän och i kubik utan varje människa som vill lägga sten till sten tillsammans med oss och har en beredskap att arbeta och offra något för en gemensam vision är för oss en människa som vi varmt glädjs åt, och hoppas att kommer att bli vår.
Och om du är intresserad av att veta mer och kolla oss lite närmare eller vara medlem så ta kontakt med mej David, som just nu är ordförande.

rakapuckar(snubbel:a)yahoo.se

Du kan skicka brev till: Ja just nu har jag David ingen fast adress ;o men det är en på kommande snart..

Eller slå en signal till SWE: +46(0)73 560 20 93 el FI: +358(0)404 615 813.

just nu är vi i Finland o det här var uppdaterat 30.12.2010

Märk kuveret med en ledtråd om brevets natur om du vill va snäll.

Om inte., så hur som helst..

Så vill vi på valkyrian då till sist önska dej som ju just läst det här
mycket Styrka Värme och Kraft att älska världen som hon är
och all Frid och mycket Kärlek på din fortsatta väg
här i livet.

Hej då!

 

Murgotowiee'

       


 

 

 

 
 

Valkyrian
Lovefire?
Hotporn
Forumet
Stadgar Ideal Länkar