Den

Amazonzka Valkyrian.

 

Välkommen till den Amazonskt Valkyrianska verkligheten.


Den amazonska valkyrian är en förening för en, gentemot dagens varande, tämligen annorlunda framtid.

Dess syfte är att föra välmående och behag in i vår kollektiva värld igenom att stärka den kärleksfullt moderliga energins verksamhet i den fortsatta kulturbildnings processen.

Detta önskar föreningen göra igenom att organisera frivilliga krafter i arbete för uppnåendet av föreningens mål- vilket är att, igenom att arbeta för att skapa ett väl fungerande socialt klimat, verka för att stärka och underlätta övergånen och processen av läkning från vissa av den föregående kulturella fasens skumma sociala uttryck i den nya kulturfria tidens fortsatta lopp.

Ja detta kan kanske för någon tyckas vara en stor och kanske allt för överväldigande uppgift och kraft insats vilken behöves.
Men med tanke på vår (De till verkligheten äntligen vaknade mänskornas ) mängd idag, människans-naturens-varandets inneboende kraft och framtidens oundvikliga inträde, så tycker åtminstone inte jag det.
Det viktiga är att likt droppen på stenen fortsätta droppa tills man kommer igenom, inte att varje droppe landar exakt eller om det annars regnar.
Med det vill jag säga att varje kraft insatts åt samma håll är väg tillryggalagd. Konsekvent oundvikligt och evigt.

I världen i dag finns både konservativa krafter och andra, och i vår andliga värld finns mycket utsådd rädsla för, och otro på, våran egen ostyrda naturliga kraft. Detta är en bluff som föreslår en värd utan konsekvens.
Dessa tankar är det bra om man känner igen och har integritet nog att, utifrån sin innersta sanning, igenom vilja och val, välja bort.
Detta kräver styrka, och styrka är kunskap om verkligheten som den är, inte en lådsas kunskap om verkligheten som den borde förväntas vara, men sedan till den lurades förfång inte är.

Därför anser vi det vara av stor vikt att vi både män och kvinnor, unga och gamla, med hjälp av god vetenskaplig litteratur och faktiskt andligt kunskaps utbytande skolar oss för att ta hand om den värld som vi har, så som den faktiskt är.
Detta innefattar allt ifrån att veta sitt ursprung till att veta sina innersta mål. Och goda beprövade tekniker för att nå dem.

Alltså kan man säga att valkyrians mål är att skola moderns kärleks krigare av alla könstilhörigheterna för möjligheten till en framtida väl levnad och ett oberoende starkt liv i solidaritet med jorden vilken är vår faktiska moder och älskade. Och den som oundvikligen kommer att bära oss och vår själ in i framtiden.

Själv anser jag krigarens väg vara den enda välsignelsen och rekommenderar den varmt åt var och en.
Denna väg är inte lätt men dock mycket lättare än någon annan. Speciellt om man får stöd av kamrater och fränder i anden.
Därför kommer valkyrian också att i mån av behov och önskan anordna möten var vid vi i nykterhetens och jordemoderns namn möts, stödjer, glädjs, planerar, och diskuterar osv.
Till dessa sammankomster är föreningens medlemmar och med dem medföljande vänner välkomna. Liksom också andra som på förhand har anmält sej till föreningens styrelse eller någon aktiv medlem.
Om du är intresserad av att veta mer och kolla oss lite närmare eller vara medlem så ta kontakt med mej David, som är ordförande, skicka till exempel ett mail till rakapuckar(a)yahoo.se

Om inte., så hur som helst..

Så vill vi på valkyrian då till sist önska dej som ju just läst det här
mycket Styrka Värme och Kraft att älska världen som hon är
och all Frid och mycket Kärlek på din fortsatta väg
här i livet.

Hej då!

       

 

 

 

 
 

Valkyrian
Lovefire?
Hotporn
Forumet
Stadgar Ideal Länkar