Om FLKR och MamaMaa.Org
Skrivet av Mamamaa   
2008-04-29

Mamamaa.org Finska lantsortens kärleks revolutions web-portal.

Alla större projekt behöver en presentation på nätet Specielt när man håller på och bygger upp en revolutionoch det här är vår.

Här kan du kolla lite på våra storslagna planer och vad som är på gång i Finska Lantsortens Kärleks Revolutionen.

Även hur mamamaa är tänkt att fungera och utefter vilka principer vi arbetar och skriver här.

Finska lantsortens kärleks revolution är ett i den finska landsbyggdens ömma vagga av kreativ dårskap vaggat och uppståndet initiativ främst drivet av Jordmoder krigar föreningen Den Amazonska Valkyrian.

 

Om vi börjar med mamamaa så betyder Maa i Mamamaa mylla på finska, så som i en åker eller som i jord i jordglob (Maapallo-Jordboll ) eller som i Maa= Land (nation). O mama vet du ju va det betyder,

Härifrån ska du kunna du ta dig till mamamaas forum och andra sidor vilka vi som sköter mamamaa satt upp eller tycker om.

Så småningom kommer andra funktioner till, som vi sätter upp här när vi hinner med.

Vi skall försöka få det här till en internationell arbets maskin för folk med frihet och natur-respekt i sinnet.

Avhoppare, Skogstroll, Erimiter, Vandrare, Naturboare ,Sympatisörer, osv.

Vi tycker att det verkar som om det börjar bli dags att sortera bort lite av dumheten på vår lilla boll igenom att se igenom och ifrågesätta vissa av de resonemang vilka oemotsagda fått stå som vår samhällsmorals grundpelare i den tystnad vilken har skapats av medias räddsla/omoral.

Vi behöver få ordning på det här växthuset som vi bor i så att vi kan få ett liv. just så som meningen är.

Som ett riktsnöre för att alla skall veta vilka grundsynvinklar vi väljer att agera ifrån, vill vi börja med att helt släppa tanken på objektiv ondska och godhet.

Istället främjar vi tanken om att det hela handlar om ett mer eller mindre intelligent handlande i förhållande till det verkliga jagets sanna viljas verksamma manifestation.

Eller kanske om ett mer eller mindre tidigt vaknat medvetande om att utvecklingen av strukturella skäl nödvändigtvis inhåller en mångfald olika faser (Liksom även Lidande och Smärta, Svek osv.) och de krav och möjligheter det lämnar oss att arbeta med för stunden.

Lät det kryptiskt? Dumhet och smarthet i förhållande till att få det som man verkligen vill ha det, då? Eller oförmåga att adaptera till världen i ett ständigt föränderligt tillstånd pågrund av social och mental otrygghet.

Här kommer att finnas en hel del att göra för den som är intresserad av att ta kontroll över sitt liv och sin samtid. I realtid.

Vi som jobbar här med mamamaa är starkt engagerade i våra liv och livet i sin helhet och behöver dig om du känner att du har något att ge. Så du får gärna vara med och hjälpa till för det blir ju förståss lite jobb innan hela revolutionen blir klar. Även om vi lägger manken till att göra det både lekfullt och i en go varm gemenskap med mycket värme och sann beröring.

Om du inte är så arbets intresserad, kan du i alla fall dricka dig drucken ur våra strömförande fat och äta dig mätt vid vårt digitala bord för det kostar ju bara lite elektricitet , och sidorna är ju inte jorda av tvål utan utav en sort som vi hoppas vädret tål.

 

Så om stället passar dig och du vill skriva här så kan du skicka ett mail till mamamaa@mamamaa.org och berätta något litet om dig själv.

Vi är själv ganska vilda så var inte orolig att vi skall freaka-ur för att du är vild eller har annorlunda synvinklar eller så.

Vi vet att en ny synvinkel eventuellt kräver en rejäl omdaning i referensobjektenas förståelse och presentation och tolkning och att det är svårt att presentera allt helt och hållet färdigt till att börja med då detta i vissa fall skulle kräva att man skrev en bok.

Detta stör oss inte så länge du kan hålla dig innaför de ramar vi satt upp .

Som du kommer att märka bara vi hinner publicera lite mer har vi ett specielt sätt att bygga upp artiklar här.

Vi börjar med att publicera på ett internt forum för de andra som skriver. Där vi tar emot kritik på vårt alster och updaterar dem. Eventuellt engagerar vi flera i att bygga på och fördjupa artikeln.

Följer vi bara den modellen tror vi att de flesta kommer att kunna skriva hyfsat bra och ballancerade artiklar.

Vår ambition är även att göra det så bekvämt som möjligt för de våra och vi hoppas att du kommer trivas.

Kram Mangomaa.