Nu ska Stockholm slaktas .. men vem ska få Nacka -reservatet?
2004-08-09

Ja som det verkar har vår stads älskade regering i sin all-visdom beslutat att sälja Nacka-reservatet där jag bor..

Men.. Vem skall få det? Med tanke på underhålls kostnaderna är det är knappast lönsamt att köpa om man inte exploaterar det, och det får man ju inte göra, så det borde inte bli dyrt. Nån liten symbolisk 1 krona kanske.

Just nu känns det som om en förening bestående av lokala föreningar och privatpersoner skulle vara det tryggaste alternativet så att detta nu inte blir ett lyxigt villa område eller en conferenshotell trägård eller kanske en stor golfbana av alltihopa om golfen köper det.

Jag har skrivit ett brev till en eventuell köpare. Det lyder såhär:

Hej Käre markspekulant. Som vi av medias presentationer av stadens nya linje vad gäller markinehav har förståt att stockholms stad ämnar avytra den mark på vilken vi, sedan ca 5 år, havt vår bosättning, tänkte vi att det skulle vara på sin plats att åtminståne väldigt ytligt pressentera oss själva och anledningen till vår närvaro. Ja så ni vet vad och vilka det är ni köper och inte får grisarna i säcken så att säga.

Jag själv heter David och är en av grundarna till bosättningen. Jag bor förtillfället tillsammans den unga fröken Sahara vem är skriven i reservatet sedan ca 4 år och vilken byggde den första riktiga kåtan här. Denna var av samemodell med eldstad i en värme accumelerande stensatt grop och utan kamin.Jag skriver "denna var" då den var en av de bostäder som i mer eller mindre misstag brändes ned av staden i tro att det var skräp.?

Anledningen till att sahara och jag mig själv befinner oss här är främst politisk och har att göra med de fortsatta negativa projiceringar vilka den utomhusboende kulturen utsätts för utav olika myndigheter här i norden trots de internationella avtalens stadgande om kulturell frihet och mångfald, social trygghet för alla osv. Och trots den liberalisering vilken skett i övriga Europa. Detta är tragiskt men ett faktum och vi ser tämligen långt på vår bosättning som ett av våra främsta verktyg för att medvetandegöra Stockholm och så resten av sverige och norden om vår faktiska existens och våra kulturella behov av respekt och rätt till integritet.
Ur en synvinkel kan bosättningen synas vara ett interface eller en kontakt struktur för hanteringen av den konflikt som kontinuerligt låter sig skönjas och syns måsta tagas och vilken aktivt bearbetats och än aktivare kommer att få sin bearbetning när vi tar upp frågan om barn utan vilka ingen kultur förmår leva och utvecklas.

Dock är vi ej ännu där.

Förutom oss har vi i dag, i det vi kallar bagamossen skogsby, en mycket drabbad elallergiker vilken för att kunna studera sin gebit behöver vistas i stockholm och som också är aktiv inom strålnings frågan bland annat innom föreningen Vågbrytarna.

Här finns en poet och skogsluffare som heter Lars Larsen utgivare för poesi tidskriften Delta och annordnare av poesikvällarna vilka går av stapeln varannan tisdag på skarpnäck kulturhus.

Vi har en som är bostadslös och ingen annan tillflyckt har.

Några Zen budister besitter en ödmjuk och stilren liten lägerplats.

En ung man har begagnat vintern till att undersöka sitt inre utan att behöva konfirmera till de normala sociala konventionerna och har så nått fram till spännande medvetande sjok skapade i ett möte mellan det tidlösa i själens äldre delar och denna tidens allra senaste insikter och intryck.
Han har även undersökt minimalismens gränser både vad gäller föda, saker, konsumtion och arbete.

En man vilken just nu inte bor i skogen men troligtvis flyttar ut igen såsmåningom studerar, provbygger och vidareutvecklar olika fri energi lösningar vilka man kan finna information om ute på nätet.

Konstigt nog är många av oss väl insatta i data teknik och olika sorters programering. Jag själv endast i media orienterade språk som html PhP Sql Css Xml men andra även i mer grundläggande språk som c+ och assembly.


En kille som nu farit vidare till gotlänska landsbyggden gav sig till och med på att skriva ljudkorts drivrutiner till gamla BeOs. Nuvarande Hajku.(ett alternativt operativsystem)

Ett par unga killar som just är på väg att flytta ut är troligtvis inne på minimalism och överlevnad.

Under några år bodde här också en konstnär som heter juan. Han snidade träskulpturer vilka nu kan beskådas av de strövande och som även kan finnas i ett antal stockholms hem.
Han flyttade förskräckt iväg till spanien då staden av oförstånd brände våra andras hem. Han var mycket mån om mössen och alla de andra varelserna vilka delar en utoboendes liv och plockade därför snabbt ned pressenningen från kåtans stänger för att spara de små då röklukten kom vällande över berget. (ochväckte honom till en förfärande insikt om de aningen föråldrade rörelsemönster den svenska myndighets utövningen begagnar sig av då de i sin fantasilöshet inte kan komma på något bättre. Som tex kommunikation och respekt)(Kommer antagligen inte med om stan skall våga visa brevet till eventuella köpare)


Vad vi kunnat märka finns en tendens av sakta förbipassering här där riktningen är utåt mot landsbyggden av vilken anledning vi är inne på att starta en fond för friköpande av skog och mark till de försmäktande. Kanske tänkt sponsrad bland annat av stockholms stad och dem vilka känner ansvar för möjligheten av dylika misstag liksom de som gjorts.
Ty denna platsen är ju ändå menad som ströv område för stockholms innevånare och inte som mass bosättnings område för konsumtions avhoppare och livsengagerade överlevare.

För att vi inte skall uppfattas som störande har det naturligt kommit fram vissa förhållningar vilka vi i skogen delar. Till exempel kan vi ta att vi, för att inte hamna i en situation där vi bor i en park snarare än i ett naturreservat, hämtar vår ved inne ifrån stadens containrar eller skarpnäcks snickeri eller spill från byggen osv. Eller så tar vi av det som huggits ned under de stora kraft ledningarna, röjts bort av golfbanan osv.
Vi bryter alltså inte bort de torra grenarna längst ned på träden eller på träfällena och plockar inte rent från fallna grenar på marken. Ibland kan vi plocka några grenar om vi bedömmer det som att det inte stör kännslan av vild och orörd natur vilken ingen är mer mån om än vi.

När det gäller plastsopor tar vi dem självklart till stan medan organiskt avfall självfallet komposteras.

De flesta av oss om inte alla är vegeterianer eller veganer så något problem med köttavfall osv har inte uppstått.

När det kommer till frågan om vår avföring gräver vi ner på ett sådant djup att de strövandes hundar inte kommer åt att gräva upp och rulla sig eller äta av den vilket omedelbart skulle sätta oss i en ohållbar konflikt med dem. Vi själva (Sara och jag) har en hink med lock vars innehåll vi gräver ned djupt(ca 80-90cm) eller tar till stan att tömma då den blir full(ca en gång i månaden). Dock strävar vi allmänt att utföra våra behov hemma hos vänner eller på allmänna toaletter i stan.
Vi gissar att de andra tänker och agerar likadant. Det finns en sorts aggressiva kompostmaskar man kan köpa om det skulle bli ett reelt problem. Men ännu har det inte kännts som om ett sådant behov uppstått.

Våra boplatser ligger utspritt och vi har bemödat oss om att inte ta alltför vackra eller för de fridsökande viktiga platser vilket återigen skulle sätta oss i konflikt med dem vilka är vana att ha "sina" platser. Vi har även undvikit att bygga så pass nära viktiga fridsplatser och eldstäder att de fridsökande skulle kunna känna sig störande när de är där.
Enda undantaget är Juans Kåta, där vi nu bor, vilken ligger på en vacker plats längs ån och syns från stigen. Men inte heller där var någon egentlig eldplats eller rastställe då han slog sig ned även om vi då tyckte att han borde valt en annan plats.

Vår åsikt är också att det inte bör vara mycket mer än 10 bosättningar på den här marken och att de fritt får tas över av andra om de står tomma. Vi är på intet sätt en bostadsrätts förening utan snarare en samhälls själslig manifestation vilken naturligt uppstått ur tidens behov av en hållbar utveckling som till synes aktivt hållts tillbaka av mindre intelligenta människor med kortsiktigt tänkande vilka även saknat moralisk förankring och insikt om de krav naturen ställer för att kunna producera och uppräthålla högre former av liv.

Våran önskan är att Ni som köpare är vänlig, kommunikativ, respekterar de värderingar vilka som står som grund i vår samhälleliga byggnad både globalt och nationellt och är införstådd med vårat krav av respekt för naturen och att vi på inga vilkor kan tänka oss att tolerera en ägare vilken har i planerna ens drömmar om några sådana skövlingar lika dem som skett på Bonden petersens marker. Om detta känns er hårt ja då tror vi inte att ni är rätt köpare för denna marken. Med varken Ha! eller tyvärr.

Vi hoppas att detta lilla har varit informativt och tänker att detta för tillfället kan få gälla som ett litet infoblad eller liknande.

Vill ni veta något mer om oss kan du kolla om det kommit upp något på Mamamaa.org våran nyhets portal eller skogs.tv eller slå en signal till mig David 073-2542698 om ett eventuellt möte
.
Med en vänlg hälsning edra ev framtida SkogsBoare.

Men som jag nämnde tidigare skulle det kännas mycket bättre om skogen skulle komma att ägas av mäniskor man kunde lita på att de älskar naturen och därför önskar äga den i förening med andra likasinnade för att säkerställa dess aktiva beskydd i denna korupta och laglösa tid.

Är du intreserad av att vara med och förvalta denna skogen så kan du gladeligen höra av dig till mig.

Stadens skog är ca 1000 ha stor och förvaltningen innebär oundvikligen en del underhålls arbete.

Här kommer säkerligen komma mer information så småning om, tex förslag på stadgar, kanske något om stans komunikation när den sen vill börja. Egen hemsida till föreningen osv

Ja det var allt för nu i detta.

 

Saker som finns att göra i det här:

Fixa en förening stadga, samla medlemmar, skriva till stan om att vi förstår att de ju inte är dem vi kan förvänta oss någon kreativitet i kommunikationen av. och att de är välkomna att oblygt vända sig till oss för detta.

 

Lista med intresserade:

David o sara mamamaa@mamamaa.org

 

Förslag på punkter att införliva i stadgan:

naturskydd.

tillgängliggörande.

utvecklande.

underhåll.

 

 

 

Förslag till Stadga i juni 2007 av David:

 

1§ Föreningens namn är________?

2§ Föreningens hemort är skarpnäck ?

3§ Föreningens ändamål är

1 att äga och förvalta den del av nackareservatet vilken idag ägs av stockholm stad.

2 att skydda skogen ifrån exploatering pågrund av privata och/eller ekonomiska intressen.

3 att främja de närboendes och speciellt de till stockholm invandrades vetskap om reservatets existens och möjligheter.

4........
5§ föreningens tillgångar skall vid en eventuell upplösning av föreningen återgå till stockholm stad.

6§ Föreningens räkneskaps period börjar......

7§ Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, justerare,

2 suppleanter,

8§ styrelsemöte skall vara öppet för föreningens alla medlemmar

osv.