Nu är
Elden är lös.Hej och goddag kära vänner!

Det här är
Sara Sahara och Syster Yster,
åter till er tjänst.

 

Fonden, the Big Baby!

                     

 

Var är vem när?

Behöver vi Hjälp?

Har du sett vår skylt som vi tappat bort?

Fire.does.it är nu officiellt ett av Jord Moder föreningen Valkyrians projekt.

 

Denna gång går vårt korståg mot ensamheten, tristessen och meningslösheten framför tv apparaterna i era hem.

 

I alla tider har människor setat på kvällarna i varandras sällskap, berättat, diskuterat och filosoferat.
Detta är någonting som såsmåningom mer och mer fallit bort. Av tradition har vi setat vid eldstaden och talat om det som hänt under vår dag och det vilket våra huvuden brytt sig i. Ja ända sedan första tiden av det vi kallar vårt mänskliga varande har elden varit den naturligt centrala punkten var man mötts och delat sig med andra.

Sedan några år tillbaks har dock elden med sitt sköna varma sken och goda doft allt mer fått ge efter till förmån för elektriska spisplattor och i bästa fall gasspisar, samt envägskommunicerande informationsburkar i svart plast.
Dessa apparater gör sig självklart tämligen platta och ogörliga som sociala knutpunkter, därför finner vi det oundgängligt och absolut nödvändigt att upprätta en bredare insikt om vår lagliga rätt att på allmän mark tända en eld för vår glädjes och vidare sociala tillväxts skull.

Öppen eld kan förståss inte komma på fråga inne i stan då en sådan både lämnar fula spår och via marken kan sprida sig, därför blir det Eldstaden eller grillen (en anordning för ett, med obrännbart material konstruerat upplyftande av elden från marken) vilken i staden blir den naturliga bostaden för elden.

En eldstad kan se ut hur som helst. Det viktiga är att den lyfter elden minst 10-20 cm över marken och att den på ett väl fungerande sätt begränsar eldens möjlighet att falla av eldstaden.

Det går bra med en avkapad ståltunna med 3 lagom stora och jämna stenar under eller en plåt uppe på några stenar, med en sten ring ovanpå plåten för eldens sammanhållande.

Gräver man en grop i marken och isolerar den med minst 13 cm obrännbart material liksom sand och sten borde detta kunna anses vara en jordgrill, men inne i stan är väl detta kanske inte just modellen att använda även om det absolut inte är omöjligt.

Elden har dock några farliga egenskaper vilka gör att vi nu, när vi arbetar för vidgandet av kunskapen om vår rätt, vill föreslå en liten regelvärd för ett tryggt upprätthållande av brandsäkerheten och den allmänna ordningen.
  • För det första är den som tänt grillen ansvarig för säkerheten runt eldstaden, ihop plockandet och städning av platsen.

  • Den som startar elden är också ansvarig för den även om "startaren" väljer att inte avsluta den och överlämnar den uppgiften åt någon annan.

  • Den som ansvarar för grillen skall vara helt nykter.

  • Ca 10 l vatten bör finnas på platsen för en liten eld.

  • Grillen och eldens storlek bör vara skäligt anpassade till platsen.

  • Grillen bör inte tändas på uppenbart brandfarliga platser liksom i torr tät skog under grenar där gnistor lätt kan tända träden.

  • Ingen eldning direkt under fönster, etc. (även om eldens naturliga doft i luften förståss måste accepteras allmänt, trots att några kan känna sig aningen ovana).

  • I bostadsområden och på inner gårdar bör elden i mån av möjlighet, delvis, drivas med kol för att minska mängden rök.

  • Alla är välkomna att värma sig vid elden och att slå sig ned invid.

  • Ansvarig för elden har i uppgift att se till att en allmän snygghet och en trevlig samvaros miljö för alla upprätthålls, liksom att avhysa dem vilka drogat sig till ogörlighet i ett allmänt sällskap.De här reglerna har förståss inte något annat juridiskt stöd än i de allmänna stadgarna för brandskydd och allmän ordning och det naturliga upprätthållandet av ett moraliskt beteende och förståss är det fullt möjligt att tända en grill vid vilken man inte släpper fram vissa eller att man låter bli att städa efter sig.

Men eftersom alla av oss älskar naturen och ingen vill behöva tveka om vi har rätt att slå oss ned vid värmen så tycker vi att en viss kultur och kotym skulle göra sig väl.

På andra håll i världen (bland annat i Europa och USA) har elden som social nämnare inte tappats bort på samma sätt som här där vi under en liten tid haft en sådan välfärd att vi lockats till att förneka vårt sotiga ursprung.

Men elden liksom vinden, vattnet och de andra naturelementen tillhör oss och våra barn, så detta kan vi inte neka dem, eller oss själva i vår önskan om och längtan till personlig och social hälsa.
Därav: Elda väl och tänk på vikten av att sköta detta på ett snyggt sätt, inte minst för upprättandet av en väl fungerande situation och en skön kultur.

Vill du fråga något eller komma med förslag så hör av dig,
073 254 2698.

Kolla också vår hemsida .. . ... . . .

www.femiporr.makes.it

 

Allt detta med värme Sara Sahara och Syster Yster.

   


 And You Bush GO BURN in youre one fires!!